2061210 - Propeller Shaft Center Bearing Ø 55x193,6x18x72 mm


2061210 - Propeller Shaft Center Bearing Ø 55x193,6x18x72 mm
Product Code : 2061210
Product Name : Propeller Shaft Center Bearing Ø 55x193,6x18x72 mm
Brand : DAF
Model :
2005 / 2200 / 2205 / 2305 / 2605
Oem No :
1409235
1409221
1408525
Product Group : Propeller Shaft
Description : Ø 55x193,6x18x72 mm