50100202 - Hose, Turbocharger Red Silicon / Flat / Ø48x95mm


50100202 - Hose, Turbocharger Red Silicon / Flat / Ø48x95mm
Product Code : 50100202
Product Name : Hose, Turbocharger Red Silicon / Flat / Ø48x95mm
Brand : DAF
Model :
CF85 / CF75 / XF105 / CF65
Oem No :
DAF 1635763
DAF 1633703
DAF 1439580
DAF 1325085
DAF 1744072
Product Group : Cooling System
Description : Red Silicon / Flat / Ø48x95mm